top of page
  • Writer's picturedialogsense

משבר קריירה בגיל המעבר וההשפעות על ארגונים

העלאת השיח והמודעות העולמית, סביב גיל המעבר של נשים בקריירה

מקבל משמעות חשובה, אל מול הצורך בגיוון והשילוב התעסוקתי של נשים בקריירה ועבודה.


בישראל עדיין לא מספיק עד כדי בכלל לא.

מי שמובילה בנושא, ברמת המודעות עד כדי חקיקה היא בריטניה.

לעוד מידע, בנושא מתוך מחקרים ומאמרים מחו"ל בנושא, מוזמנות ומוזמנים לקישור כאןציפי צ'אושו

מטפלת רגשית במשברים, טראומות ופגיעות על רקע מיני

מנחה ומרצה לתקשורת מקרבת ושינויי גיל המעבר

054-5644506


39 views0 comments

Comments


bottom of page