top of page
  • Writer's picturedialogsense

הקונפליקט הזוגי, בעיות בתקשורת הזוגית


כאשר אנשים מגיעים אלי למפגשים זוגיים לאור קונפליקטים קשים, פערים כה עמוקים בתפיסת הזוגיות, המובילים לריחוק בלתי נתפס

אל מול הרצון הפנימי הבסיסי להכרה וקרבה,


אני מביאה למרחב את סיפור אהבתם של אפרודיטה, אלת האהבה וארוס אל המלחמה.


מערכות יחסים, גם הטובות ביותר, הופכות לעיתים, בתקופות מסוימות, לשדה קרב. אירועים, אכזבות, שינויים ומה לא, מוציאים לעיתים את הצדדים הכואבים והפגועים של כל הצדדים.


סיפור האהבה של ארוס ואפרודיטה, שהביא ללידתה של הרמוניה, נושא מוסר השכל פילוסופי עמוק המהדהד עם אתגרי העידן הנוכחי שלנו,

המסומנים על ידי אי הבנות עמוקות וחוסר שקט במערכות היחסים.


ולמי אין שאיפה להרמוניה?

הרמוניה היא נקודת האיזון בין המלחמה לאהבה.. בין הטוב לרע, בין החושך לאור. המקום הרך הזה שבו נוצרת קרבה אמתית.


לא כל הנשים מייצגות את אפרודיטה ולא כל הגברים מייצגים את ארוס. לעיתים האנרגיות דווקא הפוכות. כל מערכת יחסים בפני עצמה.


השאיפה להרמוניה, יכולה להתעלות מעל ההבדלים ולרפא פצעים, ומזכירה לנו שלאהבה יש פוטנציאל להפוך עוינות לשלום.


ולעיתים המחלקות היא על מהי אהבה? כל אחת ואחד יש פרוש אחר. אני אוהב/ת כשאני חווה ביטחון? הערכה? אמון? כבוד?


בבסיסו, הסיפור מסמל את כוחה של האהבה מעל כל ההבדלים ולהוביל

להרמוניה בתוך מחלוקת.

ארוס, המייצג את ההיבטים הנלהבים ,הלוחמניים ולעתים קרובות הסותרים של הגבריות, התאהב באפרודיטה, התגלמות היופי, הרכות והנשיות.


האיחוד שלהם הוליד את הרמוניה, אלילה שגילמה את השילוב

של תכונותיהם, והציגה את הפוטנציאל לאחדות ואיזון כדרך חיים.


הסיפור מזמין אותנו להרהר ברעיון שהשאיפה לאהבה והרמוניה עוברת לעיתים גם דרך מלחמה.

אילו הן לא רק רגשות אלא כוח טרנספורמטיבי שיכול לשבור מחסומים ולטפח אחדות.

זה בא לעודד אותנו לגשת לקונפליקטים בלב פתוח, בשאיפה להבין ולהזדהות עם חוויות ונקודות מבט של אחרים דרך קבלה, איזון ושלווה.


לידתה של הרמוניה מסמלת את הפוטנציאל לשיתוף פעולה עם השוני, בתוך מערכות יחסים.

מדגיש את הצורך בשוויון, כבוד ותמיכה הדדית, מתוך הכרה בכך שניתן להשיג הרמוניה אמתית רק באמצעות איזון ושילוב של אנרגיות משותפות.


בהקשר של קונפליקטים עכשוויים בין מגדרים, ובתוך מערכות יחסים מגוונות ושונות, המוסר טמון בהכרה שאהבה והבנה חיוניות לפתרון מחלוקות ולהשגת הרמוניה.


בדיוק כפי שארוס ואפרודיטה אימצו את ההבדלים ביניהם ומצאו אהבה, גם אנחנו חייבים לאמץ אמפתיה, חמלה ותקשורת פתוחה כדי לגשר על הפערים במערכות היחסים, על ידי הכרה בתכונות הייחודיות שכל צד מביא לתוך הקשר.


אל תתנו לכאבים, האכזבות והקונפליקטים להגיע עד כדי מלחמות.

ההידברות, ההקשבה ולעיתים בניה של בסיס זוגיות חדש

דווקא מתוך המשברים הכי קשים, יכולה להביא את הזוגיות למקום חדש

בוגר ומכיל יותר מבעבר.


בכולנו יש גם ארוס וגם את אפרודיטה, עם שאיפה בלתי פוסקת להרמוניה.

הסיפור בא לייצג את האימפולסים הפנימיים שבתוכנו.

את המאבק הפנימי, המשתקף גם בהיבט הזוגי.


ציפי צ'אושו

מטפלת רגשית במשברים, טראומות ופגיעות על רקע מיני

מרצה ומנחה לתקשורת מקרבת

054-5644506


37 views0 comments

コメント


bottom of page